Kursen Vetenskaplighet

2022-2023

swedish flag icon Kursen Vetenskaplighet kommer under 2022-2023 att ges vid fyra tillfällen: i mars, maj och november 2022, samt i januari 2023. Varje kurstillfälle består av fem obligatoriska moment. Det går att delta såväl på plats som via Zoom.

british flag icon The course Vetenskaplighet will during 2022-2023 be given at four occasions: march, may and november 2022, and in january 2023. Each course consists of five mandatory moments. Participation can be on-site or by Zoom.


swedish flag icon Kurstillfälle 1

Kursstart 2022-03-15. Svenska.

Sista anmälningsdag: 2022-03-01

Preliminärt schema finns här.

Registreringen är stängd


british flag icon Kurstillfälle 2

Course start 2022-05-10. English.

Last day to register: 2022-04-26

Preliminary schedule can be found here.

Registration closed


swedish flag icon Kurstillfälle 3

Kursstart 2022-11-08. Svenska.

Sista anmälningsdag: 2022-10-25

Preliminärt schema finns här.

Anmälan


british flag icon Kurstillfälle 4

Course start 2023-01-10. English.

Last day to register: 2022-12-20

Preliminary schedule can be found here.

Register